Web Analytics Made Easy - Statcounter
Home Videos Latest News Web Story

ઘઉંનું વાવેતર 27600, બટાટાનું 16470 હેક્ટરમાં થયું. ગત વર્ષની સરખામણીએ વધુ વિસ્તારમાં વાવેતર થયું. કલોલ અને માણસા હજુ સરેરાશ સુધી પહોંચ્યા જ નથી. 

ગાંધીનગર જિલ્લામાં શિયાળુ પાકનું વાવેતર 110%ને પાર પહોંચી ગયું છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષની 75688 હેક્ટરની સરેરાશ સામે ચાલુ મોસમે જ 83 હજાર હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. દહેગામ અને ગાંધીનગર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા સરેરાશ કરતાં વધુ વિસ્તારમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કલોલ અને માણસા તાલુકામાં હજુ સરેરાશ જેટલું વાવેતર થયું નથી. કૃષિ તંત્રના સત્તાવાર સુત્રોના જણાવવા પ્રમાણે મુખ્ય પાક પૈકી ઘઉંનું વાવેતર 27600 હેક્ટરમાં અને બટાટાનું 16470 હેક્ટરમાં થયાના અહેવાલ મળ્યાં છે.

રવિ મોસમમાં જિલ્લામાં તાલુકાવાર વાવેતરના આંકડા જોઇએ તો દહેગામ તાલુકામાં 17823 હેક્ટરની ત્રિ વાર્ષિક સરેરાશની સામે આ વર્ષે 25687 હેક્ટરમાં વિવિધ પાકનું વાવેતર થયું છે. ગાંધીનગર તાલુકામાં 20057 હેક્ટરની સરેરાશ સામે 26044 હેક્ટરમાં, કલોલ તાલુકામાં 14409 હેક્ટરની સરેરાશ સામે 10310 હેક્ટરમાં અને માણસા તાલુકામાં 23399 હેક્ટરની સરેરાશ સામે 20881 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થઇ ચૂક્યું છે.

ખેડૂતો દ્વારા મુખ્ય પાક ઘઉંનું વાવેતર 27600 હેક્ટરમાં અને બટાટાનું 16470 હેક્ટરમાં જ્યારે તમાકુનું વાવેતર 3207 હેક્ટરમાં, રાઇનું વાવેતર 2404 હેક્ટરમાં, વરિયાળીનું 1485 હેક્ટરમાં અને ચણાનું 1322 હેક્ટરમાં કરવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત મકાઇનું વાવેતર 48 હેક્ટરમાં, સવાનું 9 હેક્ટરમાં અને જીરૂનું વાવેતર ૩ હેક્ટરમાં થયાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ઘાસચારો 20975 હેક્ટર અને શાકભાજી 9416 હેક્ટરમાં વાવવામાં આવ્યાં છે. બીજી બાજુ જુવાર, અન્ય ધાન્ય, અન્ય કઠોળ, અન્ય તૈલિબીયા, શેરડી, ધાણા, લસણ, ઇસબગુલ અને ડુંગળીનું વાવેતર કોઇ ખેડૂત દ્વારા કરવામાં આવ્યું નથી.

ગાંધીનગર તાલુકો ઘઉં અને દહેગામ તાલુકો બટાટાના વાવેતરમાં અગ્રેસર

મુખ્ય પાક ઘઉં અને બટાટાના વાવેતરમાં ગાંધીનગર અને દહેગામ તાલુકામાં વધુ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. 10158 હેક્ટર વિસ્તારમાં ઘઉંના વાવેતર સાથે ગાંધીનગર તાલુકો અને 6546 હેક્ટર વિસ્તારમાં બટાટાના વાવેતર સાથે દહેગામ તાલુકો અગ્રેસર રહ્યાં છે. તે ઉપરાંત દહેગામ તાલુકામાં ચણાનું સૌથી વધુ વાવેતર 483 હેક્ટરમાં, વરિયાળીનું સૌથી વધુ વાવેતર 1156 હેક્ટરમાં, શાકભાજીનું સૌથી વધુ વાવેતર 4002 હેક્ટરમાં કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ઘાસચારાનું સૌથી વધુ વાવેતર 6051 હેક્ટરમાં માણસા તાલુકામાં કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મકાઇનું વાવેતર માત્ર કલોલ તાલુકામાં નોંધવામાં આવ્યું છે.