Web Analytics Made Easy - Statcounter
Home Videos Latest News Web Story

ટેકનોલોજીથી હરણફાળ ભરતી સુરત મહાનગરપાલિકા હવે જીવન પ્રમાણ સિસ્ટમ અમલ કરવા જઈ રહી છે. આ ટેકનોલોજીનો અમલ કરવાથી સુરત પાલિકાના 10,000થી વધુ પેન્સનરો છે તેઓને હયાતીની ખરાઈ કરવા માટે પાલિકાની કચેરી સુધી ધક્કા ખાવાની જરૂર પડશે નહીં. 

સુરત મહાનગરપાલિકાના હદ વિસ્તરણ પછી પાલિકાના કર્મચારીઓનું સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને વય મર્યાદાના કારણે અનેક કર્મચારીઓ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. સુરત પાલિકામાં અત્યાર સુધીમાં 10 હજાર જેટલા કર્મચારીઓ નિવૃત્ત થયા છે અને તેમને પાલિકા 75 કરોડથી વધુનું પેન્શનની ચુકવણી કરી રહી છે. જો કે પેન્શન માટે પાલિકા સમક્ષ વર્ષમાં એક વાર પેન્શનરે  પોતાની હયાતી નું પ્રૂફ આપવા માટે પાલિકા કચેરીએ જવું પડી રહ્યું છે. જો કે આ બજેટમાં પાલિકા એવી સુવિધા માટે જોગવાઈ કરી છે કે પેન્સનરો ઓનલાઈન પોતાની હયાતી જાહેર કરી શકશે અને તેના માટે તેઓએ પાલિકા કચેરી સુધી આવવું પણ પડશે નહીં.  

સુરત પાલિકા ડિજિટલ ક્ષેત્રે જે પ્રગતિ કરી રહી છે આ ડિજિટલ ગર્વનન્સના ભાગરૂપે પેન્શનરની હયાતી માટે ભારત સરકારની જીવન પ્રાણ સિસ્ટમનો અમલી કરણ કરવા જઈ રહી છે. તેના કારણે પાલિકાના દસ હજાર જેટલા પેન્શરો ઘર બેઠા જ પોતાની હયાતીનું પ્રમાણ પાલિકાને આપશે અને તેઓને પાલિકા કચેરીએ હયાતીનું પ્રમાણપત્ર માટે ધક્કા ખાવા પડશે નહી.